Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Banner Αριστερό 1
Πληροφορίες
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Newsletter Περισσότερα
Banner Aριστερό 2
Banner Αριστερό 3
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 

Όροι Χρήσης

  Επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό μας τόπο αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους κάτωθι όρους και συμφωνίες και στους εφαρμοστέους νόμους. Εάν κάποιος επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους, οφείλει να απέχει και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.
  Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading) με υλικό από το
www.tsamolias.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού, το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της ομόρρυθμης εταιρείας ΤΡΙΑΔΗΣ ΤΣΑΜΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο ASHANTI ETHNIC SHOP ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης.
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά), η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
  Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (downloading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρία ΤΡΙΑΔΗΣ ΤΣΑΜΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

  Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του
www.tsamolias.gr και προστατεύεται σύμφωνα με το Ν.2121/1993 «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, κείμενα, εμπορικά σήματα, ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του www.tsamolias.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του www.tsamolias.gr. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, το γραφικό, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία του www.tsamolias.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο συμφωνείτε και αποδέχεστε τις εξουσίες του δικαιούχου κατά τα άρθρα 3 και 4 του ανωτέρω νόμου και κατά συνέπεια κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή σας αντίθετη προς τις διατάξεις του ως άνω νόμου επισύρει τις προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") από την ΤΡΙΑΔΗΣ ΤΣΑΜΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.tsamolias.gr), κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του site www.tsamolias.gr.

  Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του
www.tsamolias.gr  και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της ΤΡΙΑΔΗΣ ΤΣΑΜΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..
  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΤΣΑΜΟΛΙΑΣ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του
www.tsamolias.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

  Όταν επισκέπτεστε το
www.tsamolias.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του www.tsamolias.gr κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Η εγγραφή του στην ιστοσελίδα εισόδου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος γίνεται με τη επιλογή «Εγγραφή». Ο εγγεγραμμένος χρήστης, κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Όνομα Χρήστη (user name) και Κωδικού (password) που έχει δηλώσει, έχει τις εξής επιπλέον δυνατότητες από αυτόν που πραγματοποιεί παραγγελία ως απλός επισκέπτης:

• Να δει παλαιότερες παραγγελίες που έχει πραγματοποιήσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
• Να τροποποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του (όνομα, e-mail, διεύθυνση κοκ).

  Κατά την εγγραφή σας στο
www.tsamolias.gr, θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, χώρα, νομός, πόλη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να σας ζητηθούν και όταν χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες και προϊόντα του www.tsamolias.gr  ή και όταν επισκέπτεστε κάποιες σελίδες του www.tsamolias.gr.

  Το
www.tsamolias.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.tsamolias.gr στους χρήστες του, ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.tsamolias.gr, ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων, εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ' εξαίρεση το
www.tsamolias.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

• Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται το
www.tsamolias.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το  www.tsamolias.gr
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του
www.tsamolias.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος συμφωνητικού καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το  www.tsamolias.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των
χρηστών, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.

Aσφάλεια Συναλλαγών & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του
www.tsamolias.gr r. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δoθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία, για να μην πέσουν σε χέρια τρίτων.
  Το ηλεκτρονικό κατάστημα
www.tsamolias.gr διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.
  Το
www.tsamolias.gr δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tsamolias.gr θεωρεί κάθε πληροφορία που παρέχει ο χρήστης σχετικά με προσωπικά του δεδομένα ή την παραγγελία του απόρρητη και δεσμεύεται πως δε δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί ή αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη χωρίς την συγκατάθεση του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αυτά ζητηθούν από κάποια Δημόσια Αρχή κ.α. ή θεωρηθεί πως το περιεχόμενο της επικοινωνίας θίγει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
  Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του
www.tsamolias.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
  Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε είναι απαραίτητες ώστε να επεξεργαστούμε και να αποστείλουμε έγκαιρα την παραγγελία σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται μόνο στο σύστημα δεδομένων της Τράπεζας, στην περίπτωση που απαιτούνται για κάποια αντίστοιχη συναλλαγή. Τα προσωπικά σας στοιχεία, ύστερα από αίτησή σας, διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται αυτόματα

  Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αν δεν έχετε εισέλθει ως Χρήστης, και δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών (όπως newsletter ή παραγγελία), δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό σας δεδομένο. Όταν έχετε εισέλθει ως χρήστης καταγράφονται ορισμένα στοιχεία, κυρίως για στατιστικούς λόγους, αλλά και για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας μας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:

• Τα Cookies είναι μικρά “αρχεία” που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για την αναγνώρισή σας. Όταν κάνετε login, ένα Cookie καταγράφει τα στοιχεία σας, έτσι ώστε ο Pathfinder να γνωρίζει ότι έχετε κάνει login από τον συγκεκριμένο Η/Υ. Ταυτόχρονα μπορεί να καταγράφει και κάποιες άλλες πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα σας στο site, όπως κάποιες προσωπικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε (π.χ. χρωματικά θέματα) οι περισσότεροι browser δέχονται αυτόματα cookies, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ώστε να τα αποτρέπετε. Ο κάθε υπολογιστής ο οποίος συνδέεται στο Internet παίρνει μια ΙΡ, δηλαδή έναν αριθμό, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητά του στο Internet.

• Τα tags είναι λέξεις-κλειδιά που συνδέονται ή αποδίδονται σε κομμάτια πληροφορίας (όπως εικόνες, άρθρα, αρχεία βίντεο κλπ). Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν το αντικείμενο και επιτρέπουν ταξινόμηση της πληροφορίας με βάση λέξεις-κλειδιά.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αξιοποιούνται:

• Για επεξεργασία και να εκτέλεση των παραγγελιών σας
• Για παροχή υπηρεσιών, όπως το newsletter
• Για να απαντούμε στα αιτήματά και τα e-mail σας
• Για να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας
• Για να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να σας προσφέρουμε πληρέστερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

  Προσοχή: Μην αποκαλύπτετε σε τρίτους το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό σας καθώς και τα προσωπικά σας δεδομένα όσον αφορά τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής προς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επίσης, μην ξεχνάτε να εξέρχεστε από το λογαριασμό σας στο τέλος της περιήγησης στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, ενημερώστε μας άμεσα.

Δεσμοί με άλλους ιστότοπους

  Προς διευκόλυνση της πρόσβασής σας στις ιστοσελίδες του το
www.tsamolias.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις (links) και με άλλες ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Γι’αυτές τις ιστοσελίδες ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους, καθώς και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.tsamolias.gr

  Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών του
www.tsamolias.gr επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις. Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Περιορισμός ευθύνης

  Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ειδική η επακόλουθη ζημιά στα προϊόντα, η οποία είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του προϊόντος που αγοράσθηκε από το
www.tsamolias.gr, όπως για παράδειγμα μη τήρηση των οδηγιών καθαρισμού υφασμάτων η, το άναμμα θυμιάματος που απαιτεί την προσοχή μας κατά τη διάρκεια της καύσης να μένει χωρίς επίβλεψη, η τοποθέτηση θυμιάματος κοντά σε παιδιά, κατοικίδια, ρεύματα αέρα κ.λ.π. κατά τη διάρκεια της καύσης.

Τυπογραφικά λάθη

  Σε περίπτωση που παρατηρηθεί λάθος στην τιμή ή τη φωτογραφία, το
www.tsamolias.gr έχει το δικαίωμα , ενημερώνοντας αμέσως τον υποψήφιο αγοραστή , να ακυρώσει ή να δεχτεί παραγγελία που αναφέρεται στη λανθασμένη τιμή ή φωτογραφία , όπως θα διαμορφωθεί η τιμή της, μετά την ενημέρωση του αγοραστή.

Σύνδεση & Εγγραφή

  Για την εγγραφή ή σύνδεσή σας στο
www.tsamolias.gr  απαιτείται μόνο e-mail. Η πληροφορία αυτή παραμένει απολύτως εμπιστευτική. H www.tsamolias.gr  διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμένους χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στη λίστα διευθύνσεων e-mail, μπορείτε να το κάνετε στέλντοντας ένα e-mail στη διεύθυνση tsamolia@otenet.gr προκειμένου να ζητήσετε διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων.

Ώρες λειτουργίας

Το τηλεφωνικό μας κέντρο και το κατάστημά μας λειτουργεί
Από Δευτέρα, Tετάρτη, Σάββατο 10:00-15:00  και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-20:00

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!!
 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]
SSL Certificates